Pièce de mauvaise humeur

MWV 347

Besetzung

Fagott

Einteilung

Soloinstrument (ausgenommen Tasteninstrumente)

Dauer

2'

Abschluss der Komposition

Thun, 17. 12. 1980

Widmung

Dédiée au Dr. Ulrich Fehlmann

Noten

Autograph: Dr. Ulrich Fehlmann, Bern